Ετικέτα: Eurobank Ergasias

businessnews
Eurorbank: Μετοχές πωλήθηκαν σε θυγατρικές της Fairfax

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον κ. Bradley Paul L. Martin (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank και ανώτερο στέλεχος της Fairfax) και από τον όμιλο Fairfax, […]

Eπικοινωνια: info@pikosapikos.gr